Bli en av oss

Alla våra hotell är unika

Vi tycker att det ordinära är ganska tråkigt – för oss är bemötande, äkthet, ett bra kök samt miljöer och byggnader som har en egen själ och en historia att berätta, det vi tittar mest på när vi tar in nya hotell.

Våra hotell är allt annat än lika varandra, de ligger i olika delar av vårt land, de drivs av unga, av gamla, av en anställd hotelldirektör eller sedan generationer av en ägarfamilj. Vissa är nyrenoverade, andra härligt slitna med patina. De ligger i fjällen, vid havet, i skogen, i stan eller på landet.

Vi bryr oss inte om några andra stjärnor än de som arbetar hos oss.

Vi tror på ord som tradition, nytänkande, personlighet och långsiktighet.

Ett Countryside Hotell uppfyller följande:

 • medlem i Visita eller av styrelsen godkänd likvärdig organisation
 • ställd resegaranti via Visita eller direkt till Kammarkollegiet
 • personlig service via telefon, mail eller chatt, måndag – fredag kl. 9.00 – 16.00
 • erbjuder mat och dryck på öppna dagar
 • arbetar aktivt med hållbarhet minst enligt den fastslagna miljöpolicyn för Countryside Hotels

Vill du bli en av oss? Så här blir du medlem:

 • Countryside Hotels skickar medlemsinformation samt ansökan via e-post
 • Medlemsansökan skickas undertecknad via e-post till info@countrysidehotels.se

Ansökan ska även innehålla:

 • 5 bilder som visar själen i anläggningen
 • kort beskrivning av verksamheten
 • kort beskrivning av målsättning med medlemskapet
 • Besök på hotellet av en representant från Countryside Hotels.
 • Styrelsen gör en utvärdering och fattar beslut.

Fyll i dina uppgifter här

Vill du veta vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev