Öppet brev till Sveriges regering

Sveriges regering

Tiden håller på att rinna ut för Sveriges hotell, spa, restauranger och mötesanläggningar

Läget är nattsvart för Sveriges hotell, restauranger, mötesanläggningar som gapar tomma i skuggan av Corona. Tillsammans skapar vi tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Besöksnäringen sysselsätter 200 000 anställda*, som till stor del består av utlandsfödda, instegsjobb och unga.

Under 2018 uppgick turismintäkterna i Sverige till 337 miljarder kronor** och vår närings bidrag till BNP uppgick till 108 miljarder kronor, motsvarande 2,6 procent av BNP.

Uteblivna intäkter och små marginaler slår nu hårt mot våra kassaflöden med följden att varslen haglar och de första konkurserna bara är dagar bort. Vi behöver akut hjälp NU i form av åtgärder från regeringen som vi listar här nedan.

  1. De skatter som staten erbjuder att skjuta upp måste ske till noll ränta.
  2. Stödpaketen som förmedlas via banksystemet måste få statliga garantier så att bankerna inte behöver ta hela risken.

I annat fall får många företag inte lån alls och av de som får, så blir det inte till realistiska villkor.

  1. Staten behöver även ge företagen kontantstöd i stället för enbart lån. Ca 15-20 procent av en genomsnittlig årsomsättning.

Ett resultatökande stöd för att undvika kontrollbalansräkning eller konkurs.

  1. Efterskänk arbetsgivaravgifter för mars, april och maj till att börja med.
  2. Inför statligt sjuklöneansvar från 13/3.
  3. Öppna för möjligheten att permittera även ner till 80, och 100%.
  4. Öppna för möjligheten att permittera även anställda som jobbat kortare tid än 3 månader.
  5. Företagare och närstående måste omgående omfattas av samma regler som de anställda.

Johan Svensson, styrelseordförande Countryside Hotels
Sylvia Nylin, vd Svenska Möten
Johan Kukacka, vd BHW Hotel Group
Pelle Johansson, styrelseordförande Svenska Spahotell

Tillsammans representerar vi cirka 300 av Sveriges fristående hotell, spa, restauranger och mötesanläggningar.

Källor:
*SCB/Visita
**Tillväxtverket

Liknande inlägg

Vill du veta vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev