Få tycker relationen blivit sämre under COVID-19

En ny undersökning från Countryside Hotels visar att få svenska par tycker att relationen till deras partner blivit sämre i samband med COVID-19. Istället upplever 46 procent att de fått mer tid tillsammans med sin partner och nästan var fjärde upplever sig mer engagerad i relationen.

Få tycker relationen blivit sämre under COVID-19

”Pandemin har inneburit stora påfrestningar för samhället och för hushållen,” säger Anna Övergaard, marknadsansvarig på Countryside Hotels. ”Samtidigt visar vår undersökning att många upplever att ens relationer blivit bättre under den här perioden.”

13 procent av svenskarna anser att relationen med ens partner blivit bättre jämfört med perioden innan COVID-19 startade. Endast 5 procent anser att den blivit sämre och 79 procent ser relationen som oförändrad. Nästan var fjärde, 23 procent, är också mer engagerade i relationen nu, medan endast 5 procent upplever sig mindre engagerade.

Hemarbete positivt

Endast 4 procent anser också att relationen blivit sämre av att båda arbetat hemifrån, medan 13 procent anser att det förbättrat relationen. För 68 procent har hemarbetet varken försämrat eller förbättrat relationen. Undersökningen visar dock att nästan var femte svenskt par, 18 procent, klär upp sig mer sällan till följd av pandemin.

”I många parrelationer får man en naturlig paus när respektive part går iväg till jobbet,” säger Anna Övergaard. ”Därför har det väckts en del farhågor kring vad det ökade hemarbetet skulle innebära för relationer, men som vår undersökning visar så har det i huvudsak varit positivt.”

Egentiden får stå tillbaka

Det är dock tydligt att COVID-19 påverkat möjligheten till egentid. Nästan var fjärde svensk, 24 procent, får mindre egentid nu, medan endast 9 procent upplever att de fått mer egentid. Istället ökar tiden som spenderas tillsammans, där 46 procent upplever att de på grund av pandemin fått mer tid tillsammans.

”Den ökade tiden tillsammans verkar i stort inte lett till något ökat missnöje, tvärtom,” säger Anna Övergaard. ”Däremot visar undersökningen att pandemin varit värre för singlarna, där fler än var tredje, 34 procent, upplever att det varit svårare att träffa en ny partner under pandemin.”

Undersökningen genomfördes av Countryside Hotels under November 2020 och besvarades av 798 svenskar över 18 år.

Liknande inlägg

Vill du veta vad som händer hos oss?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev