Presentkort

Upplevelser som ryms i ett kuvert

Följande gäller för presentkort som köpts genom Countryside Hotels

  • Presentkortet kan användas på valfritt hotell som är anslutet till Countryside Hotels.
  • Presentkortet kan användas för hel- eller delvis betalning på bokning.
  • Presentkortet kan ej återbetalas eller bytas.
  • Presentkortet kommer inte att ersättas om giltighetstiden löpt ut eller kortet förlorats.
  • Presentkortet är giltigt två år från dagen för utfärdandet.
  • Bokning sker på www.countrysidehotels.se och inte direkt med hotellet.

Vid bokning med presentkort som har 6 siffror och startar med siffran 0  = Garantera med kreditkortsnummer och ta med presentkort till hotell som hel/delbetalning. Fyll ej i någon kod.

Vid bokning med presentkort som har 12 tecken= Fyll i din presentkortskod på betalningssidan. Räcker inte summan på presentkortet så fyller du även i kreditkortsnummer som garanti på resterande summa. Det resterande betalas på plats till hotellet.