Följande gäller för presentkort som köpts genom Countryside Hotels

  • Vid inlösen kommer presentkortet att levereras per post till den adress som kunden uppger.
  • Presentkortet kan användas på valfritt hotell som är anslutet till Countryside Hotels.
  • Vid inlösning ska bokningen ske här på vår hemsida eller genom e-post till info@countrysidehotels.se
  • Vid bokning kräver systemet ett kreditkortsnummer för att garantera bokningen men betalningen sker med presentkortet på plats på hotellet.
  • Presentkortet kan användas för hel- eller delvis betalning på hotellet.
  • Ett eller flera presentkort kan kombineras för att lösas in mot en bokning.
  • Presentkortet kan ej återbetalas eller bytas.
  • Presentkortet kommer inte att ersättas om giltighetstiden löpt ut eller kortet förlorats.
  • Presentkortet är giltigt ett år från dagen för utfärdandet.
  • Presentkortet är en värdehandling på samma sätt som kontanter och måste alltid presenteras som betalning till hotellet.