Summering årsmöte 2019

Datum: 7-8 april, 2019

Plats: Toftaholm Herrgård, Småland

Dagen inleddes med att Anna hälsade alla välkomna.

Johan Svensson - ny ordförande

Bolagsstämma

Till stämmans ordförande valdes Rolfaxel Nordström, Ängavallen.

Anna Madsen lade fram verksamhetsrapporten och försäljningsresultatet för 2018 – en ökning av försäljningsresultat med 1 %.

Anna Madsen och Carina Edin Trojmar lade fram årsredovisningen och revisionsberättelsen som fastställdes av stämman och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Valberedningens ordförande Eric Johansson (Sundbyholms Slott) lade fram förslag till ny styrelse.

Stämman valde Johan Svensson till styrelseordförande. Sophie Bonér (Karlaby Kro) valdes till ny styrelseledamot på två år. Countryside Hotels styrelse består nu av: Johan Svensson (extern), Kristina Christoffersson (Nääs Fabriker), Sophie Bonér (Karlaby Kro), Ann-Charlotte Wahlstedt (Körunda), Mathias Schneider (Gimo & Söderfors Herrgård), Johan Hellström (Hestraviken Hotell & Konferens) och Maria Skarve (extern).

Valberedningen består av Eric Johansson (Sundbyholms Slott), Victoria Johansson (Bjertorp Slott) och Svante Tengblad (Albert).

Därefter höll sociala mediabyrån, Digitalsnack, en inspirationsföreläsning med konkreta tips och verktyg.

Att nå ut på sociala medier blir allt svårare för företag då fler trängs om utrymmet i flödet och den organiska räckvidden ständigt sjunker. Varje dag brottas företag med vilken kanal som bör användas, vilket innehåll som ger bäst engagemang och hur man får tiden att räcka till.

Digitalsnack har även tagit fram ett specialerbjudande för alla medlemmar.

Offert samarbete medlemshotell Countryside Hotels

Digitalsnack

Efter denna spännande föreläsning, bjöd Mattias Larsson på några snacks med tillhörande bubbel och därefter bjöds det på middag där Richard Halleröd tackades för sina år i styrelsen.

Måndagen den 8 april

Måndagen började med Björn Salomonsson som bjöd på ett inspirationspass som  kallas för ”Kattricket” och som går ut på att våga göra det lite läskiga, det man inte normalt gör men som kan ge krydda i livet. Efter en kort bensträckare fortsatte föreläsningen med ”kund- och gästrelationer” som påverkar ens förhållningssätt till gästen, men också att se affären i det man gör. Hur det känns att bli sedd, hörd och uppvaktad, och hur det å andra sidan inte känns och vilka konsekvenser det kan få.

Ta del av Björns presentation här

Björn Salomonsson
Toftaholm Herrgård

Mattias Larsson avslutade med en föreläsning om hur viktig frukosten är och hur vi kan med enkla medel förhöja den.

Därefter avslutades mötet med ett ”högt och lågt” forum där alla deltagare fick tala fritt. Efter en god lunch, skiljdes vi åt och ser fram emot nästa år!

/Vid pennan, Anna Madsen