Kärlekslöftet – var med i vår jultävling

Varje dag fram till jul publicerar vi ett inlägg på Facebook med ett kärlekslöfte, där vi tävlar om en dubbeltrisslott varje dag och ett presentkort värt 3000 kronor i slutet av perioden. (Presentkort på övernattning på något av Countryside Hotels medlemshotell).

För att delta gillar man inlägget samma dag som det publiceras och taggar sin partner eller vän i inläggets kommentarsfält samt lägger till en uppmaning till denne. Varje vecka, på adventssöndagen korar vi bästa taggningen/uppmaningen och vid periodens slut korar vi en övergripande vinnare bland de som taggat/uppmanat flera inlägg.

Här tävlar du: https://www.facebook.com/countrysidehotels/

Tävlingsvillkor

Tävlingen är endast öppen för personer över 18 år

De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare kommer namn att publiceras i Countryside Hotels kanaler.

För att vara med och tävla måste du:

  • Gilla inlägget med kärlekslöftet samma vecka och,
  • Tagga en partner eller vän och skriva med en uppmaning till denne

För att tävla om det större priset, ett presentkort på övernattning, måste du:

  • Gilla, tagga och skriva uppmaning kring flera av inläggen under tävlingsperioden
  • Om ditt bidrag inte är komplett eller vi saknar dina personuppgifter kommer du inte kunna delta i tävlingen.

Det är tillåtet att skicka in så många bidrag man önskar, även på samma kärlekslöfte

För att delta i tävlingen om veckopriset måste ditt bidrag publicerats i kommentarsfältet samma vecka. För att vara med och tävla om det slutgiltiga priset, presentkort på övernattning värt 3000 kronor, kan bidraget publiceras senare i kommentarsfältet, dock senast den 25 december, 2017.

Vinnarna utses av Countryside Hotels och beslutet kan inte överklagas och Countryside Hotels behöver inte motivera besluten.

Veckopriset består av 5 dubbeltrisslotter som delas ut till fem vinnare.

Det slutgiltiga priset består av ett presentkort på övernattning hos något av Countryside Hotels medlemshotell, värt 3000 kronor. Priset inkluderar inte resa till hotellet eller tillval/kostnader som ej täcks av presentkortssumman.

Vinnaren kommer att bli informerad via Facebook. Om vinnaren inte bekräftar att den mottagit informationen om priset inom 2 dygn, förbehåller sig Countryside Hotels rätten att utse en annan vinnare. Countryside Hotels tar inget ansvar för tekniska svårigheter som kan innebära att vinnaren inte sett information om vinsten.

Vinnarpriset är personligt och kan inte överlåtas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Countryside Hotels förbehåller sig rätten att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om företaget bedömer att bidraget är stötande eller på annat sätt opassande.

Kärlekslöftet – var med i vår jultävling

Varje dag fram till jul publicerar vi ett inlägg på Facebook med ett kärlekslöfte, där vi tävlar ut fina priser varje vecka och även ett presentkort värt 3000 kronor i slutet av perioden. (Presentkort på övernattning på något av Countryside Hotels medlemshotell).

För att delta gillar man inlägget samma dag som det publiceras och taggar sin partner eller vän i inläggets kommentarsfält samt lägger till en uppmaning till denne. Varje vecka, på adventssöndagen korar vi bästa taggningen/uppmaningen och vid periodens slut korar vi en övergripande vinnare bland de som taggat/uppmanat flera inlägg.

Här tävlar du: https://www.facebook.com/countrysidehotels/

Tävlingsvillkor

Tävlingen är endast öppen för personer över 18 år

De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare kommer namn att publiceras i Countryside Hotels kanaler.

För att vara med och tävla måste du:

  • Gilla inlägget med kärlekslöftet samma vecka och,
  • Tagga en partner eller vän och skriva med en uppmaning till denne

För att tävla om det större priset, ett presentkort på övernattning, måste du:

  • Gilla, tagga och skriva uppmaning kring flera av inläggen under tävlingsperioden
  • Om ditt bidrag inte är komplett eller vi saknar dina personuppgifter kommer du inte kunna delta i tävlingen.

Det är tillåtet att skicka in så många bidrag man önskar, även på samma kärlekslöfte

För att delta i tävlingen om veckopriset måste ditt bidrag publicerats i kommentarsfältet samma vecka. För att vara med och tävla om det slutgiltiga priset, presentkort på övernattning värt 3000 kronor, kan bidraget publiceras senare i kommentarsfältet, dock senast den 25 december, 2017.

Vinnarna utses av Countryside Hotels och beslutet kan inte överklagas och Countryside Hotels behöver inte motivera besluten.

Veckopriset består av 5 dubbeltrisslotter som delas ut till fem vinnare.

Det slutgiltiga priset består av ett presentkort på övernattning hos något av Countryside Hotels medlemshotell, värt 3000 kronor. Priset inkluderar inte resa till hotellet eller tillval/kostnader som ej täcks av presentkortssumman.

Vinnaren kommer att bli informerad via Facebook. Om vinnaren inte bekräftar att den mottagit informationen om priset inom 2 dygn, förbehåller sig Countryside Hotels rätten att utse en annan vinnare. Countryside Hotels tar inget ansvar för tekniska svårigheter som kan innebära att vinnaren inte sett information om vinsten.

Vinnarpriset är personligt och kan inte överlåtas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Countryside Hotels förbehåller sig rätten att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om företaget bedömer att bidraget är stötande eller på annat sätt opassande.