Tävlingsvillkor

Tävlingen är endast öppen för personer över 18 år.

De uppgifter som du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare kommer namn att publiceras i Countryside Hotels kanaler.

För att vara med och tävla måste du:

  • Svara på Sommarlovsinläggen samma vecka med en påhittig hälsning

För att tävla om det större priset, ett presentkort på övernattning, måste du:

  • Svara på så många som möjligt av Sommarlovsinläggen med påhittiga hälsningar

Om ditt bidrag inte är komplett eller vi saknar dina personuppgifter kommer du inte kunna delta i tävlingen.

Det är tillåtet att skicka in så många bidrag man önskar, även på samma Sommarlovsinlägg.

För att delta i tävlingen om veckopriset måste ditt bidrag publicerats i kommentarsfältet samma vecka. Det slutgiltiga priset, ett presentkort på övernattning värt 3000 kronor, delas ut en vecka efter det sista sommarlovsinlägget. Vinnarna utses av Countryside Hotels och beslutet kan inte överklagas och Countryside Hotels behöver inte motivera besluten.

Veckopriset består av en Dubbeltrisslott till tre vinnare.

Det slutgiltiga priset består av ett presentkort på övernattning hos något av Countryside Hotels medlemshotell, värt 3000 kronor. Priset inkluderar inte resa till hotellet eller tillval/kostnader som ej täcks av presentkortssumman.

Vinnaren kommer att bli informerad via Facebook. Om vinnaren inte bekräftar att den mottagit informationen om priset inom 2 dygn, förbehåller sig Countryside Hotels rätten att utse en annan vinnare. Countryside Hotels tar inget ansvar för tekniska svårigheter som kan innebära att vinnaren inte sett information om vinsten.

Vinnarpriset är personligt och kan inte överlåtas. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Countryside Hotels förbehåller sig rätten att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om företaget bedömer att bidraget är stötande eller på annat sätt opassande.

Tävlingen är inte sponsrad, godkänd eller administrerad av Facebook.